ประเภทห้องพัก

เขาสก ฮิลล์ท็อป รีสอร์ท (Khao Sok Hill Top Resort) สุราษฎร์ธานี มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 1 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องสำหรับครอบครัว พร้อมพัดลม (Family Fan Room) เขาสก ฮิลล์ท็อป รีสอร์ท (Khao Sok Hill Top Resort)

ห้องสำหรับครอบครัว พร้อมพัดลม (Family Fan Room)